Sách này của nhà xuất bản InTech, được biên tập bởi tác giả Anna Boczkowska. Sách được xuất bản vào tháng 9/2012, dày 400 trang.

Vật liệu đàn hồi, được phát minh vào thế kỷ 19, đã được nghiên cứu, tìm hiểu rộng rãi trong học thuật, công nghiệp do tính linh hoạt của chúng. Vật liệu đàn hồi là các polymer vô định hình, được sử dụng trên nhiệt độ chuyển thủy tinh của chúng, các đoạn phân tử lớn có thể chuyển động đáng kể. Các liên kết mạng hóa học (cộng hóa trị) hoặc liên kết vật lý (hydro) đảm bảo vật liệu trở lại hình dạng ban đầu sau biến dạng, khi ứng suất được loại bỏ. Được sử dụng nhiều trong các ứng dụng công nghiệp, gia đình, các tiến bộ trong phương pháp tổng hợp, phương pháp thử nghiệm, vật liệu mới (đặc biệt là nanocomposite) vẫn đang phát triển.

Sách này cung cấp một cái nhìn bao quát về những xu hướng phát triển hiện tại trong lĩnh vực vật liệu đàn hồi, gồm 7 vấn đề được đóng góp bởi các chuyên gia trên toàn thế giới. Các vấn đề chính là phương pháp kết mạng vật liệu đàn hồi mới dùng chùm ion; vật liệu đàn hồi tinh thể lỏng; cấu trúc, tính lưu biến và sự lưu hóa vật liệu đàn hồi nanocomposite; vật liệu đàn hồi lưu biến điện và vật liệu đàn hồi co rút nhiệt; vật liệu đàn hồi trong lĩnh vực điện tử; ứng dụng và tính năng của latex cao su thiên nhiên trong bê tông; các phương pháp thí nghiệm và phân tích đặc trưng cấu trúc của vật liệu đàn hồi.

Contents

Section 1 New Approach to Elastomer Crosslinking

Section 2 Liquid Crystal Elastomers

Section 3 Elastomer Nanocomposites

Section 4 Smart Elastomers

Section 5 Elastomers in Microelectronics and Microfluidics

Section 6 Elastomers in Cement Concrete and Mortar

Section 7 Experimental Testing and Modelling of Elastomer Properties

Sách này được viết không chỉ cho các nhà nghiên cứu học thuật, kỹ sư trong lĩnh vực khoa học vật liệu mà còn rất hữu ích cho các sinh viên sau đại học, các nhà sản xuất vật liệu đàn hồi.

Tham khảo từ tài liệu Advanced Elastomers - Technology Properties and ApplicationsAnna Boczkowska, InTech, 2012
(vtp-vlab-caosuviet)

Cao Su Việt - Trục cao su máy in
Cao Su Việt - Trục cao su máy in
Sản phẩm cao su kỹ thuật - Trục cao su nhựa PU
Sản phẩm cao su kỹ thuật - Trục cao su nhựa PUShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.