Sách này của nhà xuất bản Smithers Rapra Technology, được biên tập bởi Daniel Klempner và Kurt Frisch. Sách được xuất bản vào năm 2001, dày 508 trang.

Polyurethane là vật liệu polymer linh hoạt nhất, được dùng trong nhiều ứng dụng như bọt (bọt cứng và bọt mềm), vật liệu đàn hồi, lớp phủ bề mặt, chất làm kín, chất kết dính, nước sơn, sợi và màng. Sách này sẽ giới thiệu các tiến bộ chính trong lĩnh vực polyurethane, cả trong phần nghiên cứu vật liệu cũng như trong quá trình gia công và ứng dụng; cụ thể là các nghiên cứu về bọt polyurethane (phụ gia, quá trình tạo bọt, gia công và các ứng dụng chân không), trạng thái của vật liệu đàn hồi, chất kết dính và các loại polyurethane mới.

Contents

Chapter 1. Dimensional Stabilising Additives for Flexible Polyurethane Foams

Chapter 2. Demands on Surfactants in Polyurethane Foam Production with Liquid Carbon Dioxide Blowing

Chapter 3. Polyurethane Processing: Recent Developments

Chapter 4. Recent Developments in Open Cell Polyurethane-Filled Vacuum Insulated Panels for Super Insulation Applications

Chapter 5. Modelling the Stabilising Behaviour of Silicone Surfactants During the Processing of Polyurethane Foam: The Use of Thin Liquid Films

Chapter 6. Synthesis and Characterisation of Aqueous Hybrid Polyurethane-Urea-Acrylic/Styrene Polymer Dispersions

Chapter 7. Adhesion Behaviour of Urethanes

Chapter 8. HER Materials for Polyurethane Applications

Chapter 9. Ultra-Low Monol PPG: High-Performance Polyether Polyols for Polyurethanes

Đây là quyển sách đầu tiên viết về những tiến bộ trong lĩnh vực polyurethane trong thế kỷ 21. Sách chủ yếu tập trung vào các ứng dụng công nghiệp và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực polyurethane.

Tham khảo tài liệu Advances in Urethane Science and Technology, Daniel Klempner và Kurt Frisch, Smithers Rapra Technology, 2001
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.