Blend là một trong những kỹ thuật cải thiện tính năng của sản phẩm cao su trong điều kiện loại cao su sử dụng bị hạn chế, hoặc để tiết kiệm chi phí. Kỹ thuật này được thực hiện bằng cách trộn một vài loại cao su lại với nhau với mục đích làm cho sản phẩm cao su tạo thành có được tính năng của từng thành phần phối trộn. Tuy nhiên, trong thực tế kết quả không như mong muốn, đặc biệt khi blend các loại cao su có tính phân cực khác nhau như cao su thiên nhiên (NR) và cao su nitrile (NBR). Nội dung này sẽ được trình bày cụ thể bên dưới.

The blending together of natural rubber (NR) and NBR is intended to produce a vulcanizate with the best properties from each component, i.e. NBR's high resistance to swelling by oils and NR's good strength properties. In practice the result is often disappointing in terms of properties and service life. Causes include a maldistribution of crosslinks which results in an over-crosslinked phase and a poorly crosslinked phase. For blends of two rubbers differing in polarity, such as NR and NBR, maldistribution of crosslinks can arise through preferential solubility of the curatives and vulcanization intermediates. Previous work had shown that the distribution of crosslinks can be controlled by the selection of the cure system [1].

The extent of the crosslinking across the interface between NR and NBR is another problem. The difference in polarity of the rubbers causes high interfacial tension, which is detrimental. It will severely limit mixing at the interface, and hence the opportunity for crosslinking between the rubbers. It also causes poor phase morphology, which is characterized by large phase sizes.

Trích đăng từ sách Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers, Andrew J. Tinker và Kevin P. Jones, Springer, 1998, trang 53 – 54

Nguồn: www.books.google.com.vn

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.