Vietrubber - Sản phẩm cao su kỹ thuật
Vietrubber - Sản phẩm cao su kỹ thuật

Nước được sử dụng làm chất tạo bọt có những thuận lợi và hạn chế sau. Đầu tiên, nước luôn có sẵn và rẻ tiền hơn các chất tạo bọt khác. Ngoài ra, khi sử dụng nước làm chất tạo bọt, không tạo ra nguy cơ gây hại cho tầng ozone. Tuy nhiên, dùng nước làm chất tạo bọt làm cho cho độ nhớt của hệ cao hơn so với khi dùng các chất tạo bọt vật lý; tính ổn định kích thước thấp, đặc biệt đối với bọt có khối lượng riêng thấp. Tính kết dính với thép, nhôm, hoặc giấy kém. Tính ổn định tồn trữ kém của các bọt được tạo thành từ polyol polyester. Do sử dụng nước nên liên kết urea hình thành, hàm lượng trimer giảm nên tính vỡ vụn, tính dễ cháy của bọt cao.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguyên nhân tính ổn định kích thước kém của bọt polyisocyanurate được tạo bọt bằng nước là do khả năng khuếch tán của khí CO2 từ bọt nhanh hơn sự khuếch tán của không khí vào trong bọt. Vì vậy, tính ổn định kích thước tốt có thể đạt được khi tạo thành bọt có khối lượng riêng cao, không thấp hơn 43.2 kg/m3. Khi sử dụng các chất tạo bọt vật lý, tính vỡ vụn và tính dễ cháy của bọt tạo thành thấp, đặc biệt là các chất tạo bọt đẳng phí vì tính tương thích tốt hơn. Vì vậy, các chất tạo bọt HFCs, ví dụ HFC-245fa và HFC-365mfc, có thể được sử dụng kết hợp với nước như chất đồng tạo bọt. Sử dụng chất tạo bọt vật lý kết hợp với nước giúp giảm chi phí và bọt tạo thành có các tính chất vật lý tốt hơn.

Tham khảo từ tài liệu Polyurethane and Related FoamsKaneyoshi Ashida, CRC - Taylor & Francis, 2006, trang 111 - 113

(vtp-vlab-caosuviet)

Viet rubber company - Cao su phụ tùng
Viet rubber company - Cao su phụ tùng




Share |





@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.