Tấm cao su tổng hợp
Tấm cao su tổng hợp

Cao su chlorobutadiene hoặc chloroprene (CR), cũng được gọi là cao su neoprene, luôn được kết mạng bởi oxyt kim loại. Chất kết mạng luôn là kẽm oxyt kết hợp với magie oxyt. CR có thể được kết mạng với sự xuất hiện của một mình kẽm oxyt, nhưng magie oxyt là cần thiết để đạt được tính kháng lưu hóa sớm. Trong một vài trường hợp, calcium stearate được sử dụng thay vì magie oxyt để đạt được các đặc tính kháng lão hóa tốt hơn.

Hầu hết các chất xúc tiến được sử dụng trong lưu hóa các loại cao su có nối đôi cao bằng lưu huỳnh không dùng được cho quá trình lưu hóa CR bằng oxyt kim loại. Một ngoại lệ là sử dụng hệ kết mạng hỗn hợp cho CR, trong đó oxyt kim loại và hệ kết mạng lưu huỳnh kết hợp với nhau. Cùng với oxyt kim loại, TMTD, DOTG và lưu huỳnh được sử dụng. Đây là một phương pháp tốt để đạt được tính tưng nảy và ổn định kích thước cao.

Chất xúc tiến được sử dụng rộng rãi khi lưu hóa CR bằng oxyt kim loại là ethylene thiourea (ETU) hoặc 2-mercaptoimidazoline. Tránh sử dụng quá dư ETU khi lưu hóa CR vì nó là chất nghi ngờ gây ung thư. Hợp chất liên quan, thiocarbanilide, được sử dụng ban đầu như chất xúc tiến cho quá trình lưu hóa bằng lưu huỳnh, đã được biến tính lại cho quá trình lưu hóa CR.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Curing SystemsR. N. Datta, Smithers Rapra Press, 2002, trang 19, 21

(vtp-vlab-caosuviet)

Sản phẩm tấm cao su của Vietrubber
Sản phẩm tấm cao su của VietrubberShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.