Hiện tại, số lượng chất hóa dẻo và cao su tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều gây khó khăn khi lựa chọn chất hóa dẻo sử dụng. Dưới đây là các quy tắc chung giúp chọn lựa nhanh chất hóa dẻo phù hợp.

Đối với chất hóa dẻo tổng hợp, trong các ứng dụng ở nhiệt độ cao nên sử dụng các chất hóa dẻo có khối lượng phân tử cao. Chất hóa dẻo có khối lượng phân tử cao/độ nhớt cao có tính kháng lão hóa nhiệt tốt và tính bay hơi thấp. Ngược lại, chất hóa dẻo có khối lượng phân tử thấp/độ nhớt thấp có tính kháng lão hóa kém và dễ bay hơi hơn. Khối lượng phân tử của chất hóa dẻo cũng ảnh hưởng đến sự tách ra của chất hóa dẻo, mặc dù đặc tính này còn phụ thuộc các yếu tố khác như thành phần hóa học của môi trường, cao su, chất hóa dẻo. Chất hóa dẻo monomer có khả năng chuyển động cao, dễ tách ra dung dịch ngoài và tạo nên sự co rút thể tích, trong khi đó chất hóa dẻo loại polymer có khối lượng phân tử cao hầu như không chuyển động, khó tách hơn.

Trong trường hợp chất hóa dẻo là dầu thực vật lưu hóa lưu huỳnh (factice), dùng factice từ dầu thầu dầu cho vật liệu đàn hồi phân cực cao vì tính tương thích, tính chất ứng suất-biến dạng tốt nhất và sự trương nở thể tích thấp nhất. Khi dùng loại chất hóa dẻo này, biến dạng dư sau khi nén của cao su bị ảnh hưởng bất lợi, vì vậy nên kiểm soát lượng dùng cẩn thận.

Đối với dầu gia công cao su, dùng ít dầu gia công hydrocarbon trong các vật liệu đàn hồi đặc biệt, không sử dụng các loại paraffin trong vật liệu đàn hồi phân cực hoặc bán phân cực.

Tham khảo từ tài liệu Handbook of Specialty Elastomers, Robert C. Klingender, CRC Press, 2008, trang 407 - 408

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.