Rubber belts are made in Vietnam for fish meat separating machines. 

Rubber belts in a wide range of sizes
Rubber belts in a wide range of sizes
Rubber belts for removing fish bone
Rubber belts for removing fish bone


(vtp-v.vietrubber)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.