Chất xúc tiến có vai trò quan trọng trong quá trình lưu hóa cao su. Chúng giúp tăng vận tốc và hiệu quả của quá trình kết mạng cao su với lưu huỳnh. Một trong các họ xúc tiến quan trọng là sulphenamide, được phát hiện và ứng dụng trong những năm 1930, có tác dụng làm chậm quá trình lưu hóa sớm. Các chất xúc tiến sulphenamide tiêu biểu, được sử dụng hiện nay là Ncyclohexyl-2-benzothiazolesulphenamide (CBS), Ntert-butyl-2-benzothiazolesulphenamide (TBBS) và 2-(4-morpholinothio)benzothiazole (MBS). An toàn gia công khi sử dụng các chất xúc tiến sulphenamide tăng theo thứ tự MBS, CBS, TBBS. Trong đó, CBS được sử dụng rộng rãi nhất do có sự cân bằng tốt giữa an toàn lưu hóa sớm và vận tốc kết mạng. Nếu an toàn lưu hóa sớm được yêu cầu cao hơn, nên lựa chọn sulphenamide là TBBS. TBBS không chỉ làm chậm sự lưu hóa sớm tốt hơn CBS mà còn tạo nên cao su lưu hóa có mô-đun cao hơn.

Các chất xúc tiến sulphenamide thường dùng cho nguyên liệu cao su bọc sợi thép khi mà sự làm chậm lưu hóa sớm được yêu cầu để đảm bảo sự tạo thành lớp copper sulphide trên bề mặt đồng thau bên ngoài sợi thép trước khi bắt đầu lưu hóa. Bằng cách này sự kết dính tốt giữa hỗn hợp cao su và sợi thép đạt được.

Các sulphenamide có thể được hoạt hóa bằng cách thêm vào chất trợ xúc tiến, ví dụ diphenyl guanidine (DPG) hoặc TMTD. Điều này dẫn đến tăng hiệu quả kết mạng của hệ lưu hóa, nhưng cũng làm giảm sự an toàn gia công.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Technologist’s Handbook, Sadhan K. De và Jim R. White, Smithers Rapra Technology, 2001, trang 174 – 177

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.