Sách này của nhà xuất bản Springer, được viết bởi các tác giả Dieter Besdo, Bodo Heimann, Manfred Klüppel, Matthias Kröger, Peter Wriggers, Udo Nackenhorst. Sách được xuất bản vào năm 2010, dày 249 trang.

Hiểu rõ và dự đoán sự mài mòn vật liệu đàn hồi là rất quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm cao su chịu mài mòn như lốp xe, đệm cao su làm kín. Một trong những phương pháp hiệu quả dự đoán sự tương tác của vật liệu đàn hồi với bề mặt vật liệu thô là thông qua mô phỏng lý thuyết, thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh lại sự mô phỏng.

Sách này gồm nhiều phần được viết bởi các tác giả khác nhau trong từng lĩnh vực nhằm mô tả sự mô phỏng quá trình ma sát, mài mòn của vật liệu đàn hồi trong các trường hợp khác nhau như vật liệu đàn hồi độn silica chịu mài mòn khô và ướt, sự mài mòn bên trong vật liệu đàn hồi, ảnh hưởng của nhiệt lên sự ma sát và mài mòn, sự ma sát cao su ướt ở tốc độ thấp, …

Contents

1. Modelling of Dry and Wet Friction of Silica Filled Elastomers on Self-Affine Road Surfaces

2. Micromechanics of Internal Friction of Filler Reinforced Elastomers

3. Multi-scale Approach for Frictional Contact of Elastomers on Rough Rigid Surfaces

4. Thermal Effects and Dissipation in a Model of Rubber Phenomenology

5. Finite Element Techniques for Rolling Rubber Wheels

6. Simulation and Experimental Investigations of the Dynamic Interaction between Tyre Tread Block and Road

7. Micro Texture Characterization and Prognosis of the Maximum Traction between Grosch Wheel and Asphalt Surfaces under Wet Conditions

8. Experimental and Theoretical Investigations on the Dynamic Contact Behavior of Rolling Rubber Wheels

Tham khảo tài liệu Elastomere Friction: Theory, Experiment and Simulation, Dieter Besdo, Bodo Heimann, Manfred Klüppel, Matthias Kröger, Peter Wriggers, Udo Nackenhorst, Springer, 2010
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.