Cao Su Viet is the Vietnam supplier of rubber belts for fish processing machines, and these are safe for food contact. 

Rubber belts for fish processing machines
Rubber belts for fish processing machines
Custom rubber bands for food contact
Custom rubber bands for food contact


(vtp-v.vietrubber)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.