Sách này của nhà xuất bản Applied Science Publishers, sách được viết bởi tác giả J. A. Brydson. Sách được xuất bản vào năm 1978, dày 462 trang.

Ngành hóa cao su là một trong những lĩnh vực phát triển của khoa học polymer. Trong nhiều năm qua, nhiều loại cao su mới, hệ lưu hóa và phương pháp bảo vệ lão hóa đã được giới thiệu. Tính chất vật lý và hóa học của mỗi loại cao su cũng khác nhau đáng kể do thành phần hóa học và cấu trúc của chúng.

Mục đích của sách này là giới thiệu thành phần hóa học, cấu trúc của các loại cao su, mối quan hệ của chúng với tính chất cơ lý, bản chất phân tử của tính đàn hồi cao, liên kết mạng và những biến tính hóa học khác, và quá trình lão hóa.

Tác giả viết sách này với hi vọng sẽ giúp ích cho các kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực polymer hóa, cao su có kiến thức tốt hơn và rộng hơn về vật liệu cao su.

Contents

Chapter 1. The Historical Development of Rubber Chemistry

Chapter 2. The Chemical Nature of the Natural Rubber Molecule

Chapter 3. The Molecular Nature of Rubber Elasticity

Chapter 4. Structure-Property Relationships in Rubbers

Chapter 5. Diene Homopolymer Rubbers

Chapter 6. Diene-Based Copolymers

Chapter 7. Reactivity of Diene Rubbers—I

Chapter 8. Reactivity of Diene Rubbers—II: Cross-Linking Processes

Chapter 9. Reactivity of Diene Rubbers—III: Oxidation and Related Processes

Chapter 10. Polychloroprene

Chapter 11. Polyisobutene and Butyl Rubber

Chapter 12. Rubbers Based on Ethylene

Chapter 13. Fluorine-Containing Rubbers

Chapter 14. Acrylic Rubbers

Chapter 15. Rubbers Produced by Condensation and Ring-Opening Polymerization Mechanisms

Chapter 16. Polyurethane Rubbers

Chapter 17. Thermoplastic Rubbers

Tham khảo tài liệu Rubber Chemistry, J. A. Brydson, Applied Science Publishers, 1978

(vtp-vlab-caosuviet) 
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.