Cao Su Việt - Lô cao su
Cao Su Việt - Lô cao su

Vật liệu đàn hồi EPDM có một vài tính chất rất tốt,  đặc trưng như tính kháng ozon, nhiệt, ánh sáng, thời tiết và hóa chất. Sự kết hợp những tính chất này làm cho EPDM được ứng dụng rộng rãi.

Các hệ kết mạng được sử dụng để lưu hóa các vật liệu đàn hồi như EPDM, CR, IIR và NBR là khác so với các hệ được sử dụng để kết mạng NR, SBR, BR. Nhóm vật liệu đàn hồi ban đầu chưa bão hòa ít hơn nên cần tỷ lệ chất xúc tiến trên lưu huỳnh cao. Trong đó, vật liệu đàn hồi EPDM có sự không bão hòa tương đối thấp, yêu cầu các hệ kết mạng phức tạp để đạt được các tính chất mong muốn.

Năm hệ kết mạng thông dụng cho EPDM: hệ 1 gồm S (1.5), TMTD (1.5), MBT (0.5) có chi phí thấp nhưng dễ di trú ra bề mặt; hệ 2 gồm S (2.0), MBT (1.5), Tellurium diethyl dithiocarbamate (TDEC) (0.8), Dipentamethyl thiuram tetrasulfide (DPTT) (0.8), TMTD (0.8) kết mạng nhanh, có các tính chất vật lý rất tốt nhưng rất đắt tiền và dễ lưu hóa sớm; hệ 3 gồm S (0.5), ZDBC (3.0), ZDMC (3.0), DTDM (2.0), TMTD (3.0) có tính kháng biến dạng nén và lão hóa nhiệt tốt nhưng chi phí cao và dễ di trú ra bề mặt; hệ không di trú ra bề mặt gồm S (2.0), MBTS (1.5), ZDBC (2.5), TMTD (0.8) kết mạng tương đối chậm và biến dạng nén nhiều, hệ 5 gồm ZBPD (2.0), TMTD (1.0), TBBS (2.0), S (1.0) kết mạng nhanh, có các tính chất vật lý tốt nhưng dễ di trú ra bề mặt.

Gần đây, các hệ thay thế an toàn nitrosamine (chất gây ung thư) được nghiên cứu. Kết quả là giảm hoặc không sử dụng chất xúc tiến TMTD, thay thế bằng CBS.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Curing SystemsR. N. Datta, Smithers Rapra Press, 2002, trang 16 - 18

(vtp-vlab-caosuviet)

Cao su kỹ thuật - Trục PU trong máy in
Cao su kỹ thuật - Trục PU trong máy inShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.