Sách này của nhà xuất bản InTech, được biên soạn bởi Marc Jean Médard Abadie. Sách được xuất bản vào năm 2012, dày 244 trang.

Trong thời gian gần đây, các ngành công nghiệp kỹ thuật cao như điện tử, chế tạo máy bay, ô tô … tăng nhu cầu sử dụng các vật liệu chịu nhiệt độ cao, có tính chất cơ lý tốt, nhẹ, kháng ăn mòn và mài mòn, kích thước ổn định, khả năng cháy thấp. Thực tế, những vật liệu đàn hồi truyền thống không thể đáp ứng được những yêu cầu này. Hiện tại, các vật liệu dị vòng đã được nghiên cứu và phát triển, mà tiêu biểu là polyimide. Chúng có thể được sử dụng ở dãy nhiệt độ 250 – 350oC trong thời gian kéo dài. Hiện nay, các nghiên cứu về polyimide đang tập trung vào biến tính hóa học mạch chính tạo nên cấu trúc mới hoặc thêm vào các nhóm chức mới để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể (ví dụ Cl, F để tăng tính kháng dầu).

Sách này sẽ tổng quan về sự tổng hợp, cơ chế phản ứng, tính chất cơ lý, gia công và ứng dụng của vật liệu polyimide. Sách gồm 11 chương, được viết bởi 41 tác giả đến từ 11 quốc gia, được chia thành 3 phần chính. Phần đầu giới thiệu về các cấu trúc polyimide mới (chương 1 – 3), phần hai mô tả tính chất hóa học và vật lý chung của vật liệu polyimide (chương 4) và trong phần cuối cùng, tác giả giới thiệu các ứng dụng tiểu biểu của polyimide (chương 5 – 11).

Contents

Chapter 1. Polyimides Based on 4-4’-Diaminotriphenylmethane (DA-TPM)

Chapter 2. BPDA-PDA Polyimide: Synthesis, Characterizations, Aging and Semiconductor Device Passivation

Chapter 3. Hyperbranched Polyimides Prepared from 4,4´,4´´-Triaminotriphenylmethane and Mixed Matrix Materials Based on Them

Chapter 4. Chemical and Physical Properties of Polyimides: Biomedical and Engineering Applications

Chapter 5. Controlling the Alignment of Polyimide for Liquid Crystal Devices

Chapter 6. Fabrication of Polyimide Porous Nanostructures for Low-k Materials

Chapter 7. Novel Polyimide Materials Produced by Electrospinning

Chapter 8. Polyimide-Coated Fiber Bragg Grating Sensors for Humidity Measurements

Chapter 9. Semi-Alicyclic Polyimides: Insights into Optical Properties and Morphology Patterning Approaches for Advanced Technologies

Chapter 10. Sensor Applications of Polyimides

Chapter 11. Auto-Reparation of Polyimide Film Coatings for Aerospace Applications Challenges & Perspectives

Tham khảo tài liệu High Performance Polymers – Polyimides Based – From Chemistry to Applications, Marc Jean Médard Abadie, InTech, 2012

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.