Viên bi cao su
Lao động nhễ nhại mồ hôi vì cơm áo và "tu hành" là 2 việc khác nhau.
Nếu như khi làm việc với sự vui thích và luôn tìm cái mới thì công việc bớt nặng nhọc, có khi trở thành hạnh phúc sống.
Hạnh phúc sống đó là nơi đến của mọi phép tu.
Hạnh phúc sống là sống hạnh phúc.
Sống không là một quá trình hư không, mà sống là một hoà nhập trong môi trường sinh động. Ở đó có cao có thấp, có rộng có hẹp. Ở đó có  vui buồn, thành công thất bại. Cuộc sống đa dạng, không chỉ có một thứ.

Khuynh hướng chung là thường chọn cái gì dễ chịu nhất. Cái dễ chịu nhất đôi khi không phải là cái thiện mỹ. Cái đa số chọn chưa hẳn là cái cần vươn tới.
Thói hư dễ đạt. Sức mẻ dễ tìm. Không phù hợp như là sự mất thăng bằng, luôn chờ đợi. Một trăm ngã chỉ có một ngã để chọn... Một sản phẩm tròn đầy chỉ có một. Sản phẩm chưa hoàn thiện có cả ngàn...

Đường đời như một trò chơi. Cần rèn luyện, chơi hết mình, chơi đúng luật.
Muốn đến sự hoàn thiện luôn đi bằng con đường "không hoàn thiện". Con đường đó là một phép tu.

Không phải vì tu hành mà phải khổ hạnh. Tu là hạnh phúc trong từng ngày. Mỗi một hành vi trong quá trình, là một ván chơi thú vị. Vâng, một ván chơi thú vị.

Là hai khái niệm khác nhau, nhưng sự hoàn thiện một "sản phẩm", một hành vi, một công việc  và phép tu cũng chỉ là một.

O-ring cao su chịu mài mòn
O-ring cao su chịu mài mòn
Vietrubber company - Viên bi cao su làm sạch đường ống
Vietrubber company - Viên bi cao su làm sạch đường ốngShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.