Sách này của nhà xuất bản Springer, được viết bởi các tác giả Dominick V. Rosato, Donald V. Rosato và Marlene G. Rosato. Sách được xuất bản vào năm 2000, dày 1488 trang.

Kỹ thuật ép khuôn tiêm sản xuất một lượng lớn sản phẩm nhựa, chất dẻo. Hiện tại, các máy ép khuôn tiêm được hiện đại hóa cao trong hệ thống điều khiển, thí nghiệm và kiểm soát chất lượng. Tuy nhiên, các máy ép này hoạt động dựa trên một nguyên lý cơ bản giống nhau nên việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động sẽ giảm đáng kể các hư hỏng phát sinh.

Ấn bản thứ 3 này của sách cung cấp các thông tin ngắn ngọn, tổng quát về tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình ép khuôn tiêm như máy ép khuôn tiêm, khuôn ép, vật liệu ép khuôn, điều khiển quá trình, các thiết bị phụ trợ, các vấn đề thường gặp và cách giải quyết, bảo trì, kết nối máy tính, kiểm soát chất lượng …

Contents

Chapter 1. The Complete Injection Molding Process

Chapter 2. Injection Molding Machines

Chapter 3. Plasticizing

Chapter 4. Molds to Products

Chapter 5. Fundamentals of Designing Products

Chapter 6. Molding Materials

Chapter 7. Process Control

Chapter 8. Design Features That Influence Product Performance

Chapter 9. Computer Operations

Chapter 10. Auxiliary Equipment and Secondary Operations

Chapter 11. Troubleshooting and Maintenance

Chapter 12. Testing, Inspection, and Quality Control

Chapter 13. Statistical Process Control and Quality Control

Chapter 14. Costing, Economics, and Management

Chapter 15. Specialized Injection Molding Processes

Chapter 16. Injection Molding Competition

Chapter 17. Summary

Với mục đích cung cấp các thông tin cơ bản, trọng tâm và thực tế, nên sách phù hợp cho cả các kỹ sư có nhiều kinh nghiệm và những người mới bắt đầu làm việc trong lĩnh vực ép khuôn tiêm. Các thông tin trong sách sẽ giúp công nhân biết cách giải quyết các sự cố thường gặp khi vận hành máy và qua đó nâng cao kỹ năng làm việc.

Tham khảo tài liệu Injection Molding Handbook (Third Edition), Dominick V. Rosato, Donald V. Rosato và Marlene G. Rosato, Springer, 2000
(vtp-vlab-caosuviet)

Ép khuôn tiêm giúp tăng năng suất và chất lượng đồng đều cho sản phẩm
Ép khuôn tiêm giúp tăng năng suất và
chất lượng đồng đều cho sản phẩm
Quy trình ép khuôn tiêm phù hợp sản xuất các đơn hàng lớn
Quy trình ép khuôn tiêm phù hợp sản xuất
các đơn hàng lớn
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.