Dây cuaroa kéo bao bì máy đóng gói
Dây cuaroa kéo bao bì máy đóng gói

Copolymer của butadiene và nitrile là loại cao su được sử dụng rộng rãi nhất, chúng kháng dầu và dung môi. Hàm lượng acrylonitrile w có thể thay đổi từ 10 tới 40%. Hàm lượng acrylonitrile w càng cao, Tg càng cao, dẫn đến tính kháng nhiệt độ thấp kém hơn, nhưng tính kháng với môi trường tốt  hơn. Cao su này được sản xuất bởi sự polymer hóa nhũ tương của butadiene và acrylonitrile. Butadiene-acrylonitrile là vật liệu đàn hồi không kết tinh tiêu biểu nên tính kháng nhiệt độ thấp của chúng được xác định hoàn toàn bởi sự chuyển thủy tinh. Chỉ các loại cao su có hàm lượng acrylonitrile w < 20%, ví dụ SKN-18, được xem là kháng nhiệt độ thấp.

Để giảm Tg và tăng tính kháng nhiệt độ thấp của những cao su này, các chất hóa dẻo được thêm vào. Tuy nhiên, khá khó để tạo thành các loại cao su có tính kháng nhiệt độ thấp dưới -60oC. Để đạt được tính kháng nhiệt độ thấp tốt hơn (kết hợp với tính kháng dầu tốt), các phụ gia styrene-butadiene được thêm vào các hỗn hợp butadiene-acrylonitrile. Tuy nhiên, chất hóa dẻo trong các loại cao su butadiene-acrylonitrile rất dễ di trú ra bề mặt và bị rửa trôi. Kết quả là tính kháng nhiệt độ thấp trong thời gian dài của cao su này suy giảm.

Lưu hóa với lượng lưu huỳnh thấp, tetramethyl thiuram disulphide và peroxide, cũng như thêm vào các chất độn hoạt tính thấp (không nhiều hơn 60 phần khối lượng) dẫn đến sự cải thiện tính kháng nhiệt độ thấp. Việc thêm vào ceolite như chất độn cũng cải thiện tính kháng nhiệt độ thấp.

Trong những năm gần đây, loại cao su butadiene-acrylonitrile hydro hóa được sử dụng tăng nhanh. Do tính không bão hóa thấp, tính kháng lão hóa của chúng vượt đáng kể tính kháng của các loại cao su butadiene-acrylonitrile thông thường. Tuy nhiên, không có dữ liệu có tính hệ thống về tính kháng nhiệt độ thấp của những vật liệu đàn hồi này.

Tham khảo từ tài liệu Low-Temperature Behaviour of Elastomers, M.F. Bukhina, S.K. Kurlyand, CRC Press, 2007, trang 139 - 140

(vtp-vlab-caosuviet)

Cao su nhựa polyurethane - Con lăn PU đè gỗ
Cao su nhựa polyurethane - Con lăn PU đè gỗ
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.