Xem phần 1 tại đây

Sự kiện đánh dấu sự phát triển các loại cao su tổng hợp đặc biệt là trong năm 1931, công ty Du Pont thông báo rằng họ đã thành công trong việc phát triển một loại cao su tổng hợp mới được gọi là Duprene, sau đó được đổi thành Neoprene. Loại cao su tổng hợp này được sản xuất bởi sự polymer hóa 2-chloro-1,3-butadiene, còn gọi là chloroprene. Monomer này khá tương tự isoprene, trong đó nhóm methyl của isoprene được thay thế bằng chlorine.

 

Sự xuất hiện của nguyên tử chlorine này trong mỗi đơn vị lặp lại của phân tử cao su làm cho sản phẩm có tính kháng với các loại dầu mỡ, sản phẩm dầu mỏ và tính kháng với sự phân hủy bởi nhiệt và ozone.

Cùng khoảng thời gian này, cao su polysulphide, còn gọi là Thiokol cũng được phát triển. Loại cao su này được phát hiện một cách tình cờ khi một hỗn hợp gồm các dichloride của các khí olefin (như ethylene, propylene), sodium di- và polysulphide, và một lượng nhỏ axit được thử nghiệm để tạo thành hỗn hợp không đông đặc được sử dụng trong bộ tản nhiệt của động cơ đốt trong. Trong quá trình thử nghiệm, vật liệu cao su được hình thành, làm tắc nghẽn bộ tản nhiệt và có tính kháng dầu tốt. Loại cao su này được hình thành bởi phản ứng trùng ngưng.

 

Mặc dù cao su polysulphide có tính chất cơ học khá kém cũng như có mùi khó chịu, nhưng có tính kháng rất cao với các loại dầu, giúp chúng được thương mại rộng rãi.

Tham khảo từ tài liệu Synthetic Rubbers: Their Chemistry and Technology, D. C. Blackley, Applied Science Publishers, 1983, trang 20 – 21

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.