Báo cáo này của nhà xuất bản Smithers Rapra Press, được viết bởi tác giả P.R. Wood. Báo cáo được xuất bản vào năm 2004, dày 138 trang.

Hiện tại có nhiều sự cải tiến trong các máy cán luyện cao su và việc giảm sử dụng các loại cao su lưu hóa trong công nghiệp ô tô, hàng tiêu dùng chuyển sang dùng nhựa nhiệt dẻo do quá trình tái sinh thuận lợi hơn.

Sự cải tiến ở các máy cán luyện chủ yếu tập trung vào hình dạng rotor. Vì vậy, nội dung của sách phân tích những sự khác biệt, ưu điểm của các thiết kế rotor khác nhau, đặc biệt giữa các rotor cải tiến gần đây so với các rotor ban đầu, dựa trên phân tích của các công ty sản xuất máy cán luyện và kinh nghiệm của tác giả. Bên cạnh đó, chất lượng của quá trình cán luyện cao su phụ thuộc không chỉ vào máy cán mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như vật liệu cao su cán luyện, thứ tự nhập liệu, hệ thống kiểm soát nhiệt độ và hệ thống tháo liệu cho cả quá trình gián đoạn và liên tục. Nội dung này cũng được giới thiệu trong sách.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. History

Chapter 3. Batch Mixing Machinery: Developments in Recent Years

Chapter 4. Mixing Techniques in Batch Mixers

Chapter 5. Downstream Equipment

Chapter 6. Monitoring Mixing Quality

Chapter 7. Developments in Continuous Mixing Machinery

Chapter 8. Operation of Continuous Mixing Machinery

Chapter 9. Research and Development

Chapter 10. The Future?

Bản báo cáo này còn giới thiệu, tóm tắt các tài liệu tham khảo khác, thuận lợi cho việc tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn.

Tham khảo tài liệu Mixing of Vulcanisable Rubbers and Thermoplastic Elastomers, P.R. Wood, Smithers Rapra Press, 2004
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.