Ống cao su giữ cuộn được sử dụng trong các trục cuộn các sản phẩm dạng tấm như bao bì, giấy, vải. Ống giữ cuộn thật ra là phần ruột hơi dạng ống bên trong trục cuộn kim loại. Lúc hoạt động, phần ruột hơi này được bơm căng, đẩy các gờ kim loại nổi lên trên bề mặt trục cuộn, ép chặt vào bề mặt trong của cuộn sản phẩm, làm cho cuộn sản phẩm quay theo trục cuộn. Sử dụng ống giữ cuộn giúp cho việc thay thế cuộn sản phẩm mới dễ dàng, nhanh chóng. Do điều kiện làm việc, ống cao su cần có độ bền xé cao, độ giãn dài cao và biến dạng dư sau khi kéo thấp.

Vietrubber - Air-shaft rubber tube
Vietrubber - Air-shaft rubber tube
Sản phẩm cao su kỹ thuật - Ống cao su giữ cuộn
Sản phẩm cao su kỹ thuật - Ống cao su
giữ cuộn
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.