Quá trình trộn EPDM thường được thực hiện với máy trộn kín, như máy trộn Banbury, có thể dùng quá trình cán luyện trong một số trường hợp. Đối với quá trình cán luyện, loại EPDM có độ nhớt thấp hoặc hàm lượng propylene cao được ưa dùng hơn. Các loại polymer có độ nhớt cao hoặc hàm lượng ethylene cao thường khó cán luyện. Hơn nữa, hỗn hợp polymer này thường chứa một lượng lớn chất độn và dầu gia công nên quá trình cán luyện càng khó hơn.

Quy trình trộn phổ biến nhất là thêm các thành phần cùng một lúc. Phụ thuộc vào loại máy cụ thể, thời gian cho chu kỳ trộn có thể thay đổi từ 3 tới 7 phút. Tuy nhiên, khi sử dụng quy trình trộn này, nhiệt độ hỗn hợp cao su tăng rất cao, đạt 115oC tới 130oC. Do đó, quy trình này chỉ dùng cho những hỗn hợp EPDM có hàm lượng ethylene trung bình hoặc thấp, dùng các chất độn khoáng hoặc các loại than đen bán gia cường.

Đối với các hỗn hợp EPDM có hàm lượng ethylene cao hoặc khối lượng phân tử rất cao hoặc chứa than đen gia cường (HAF, ISAF), sự phân tán tốt đạt được bằng quy trình thêm nguyên liệu nhiều lần. Trong đó, cao su và một phần than đen được thêm vào máy trộn với rất ít hoặc không sử dụng dầu. Phần than đen và dầu còn lại được thêm vào các lần tiếp theo. Ngoài ra, loại than đen mềm hơn dễ phân tán hoặc loại than đen cấu trúc cao nên được sử dụng kết hợp với loại than đen gia cường cao, khó phân tán hơn.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Technology – Third Edition, Maurice Morton, Springer, 1999, trang 268 – 270

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.