Sách này của nhà xuất bản Elsevier Science Publisher, được viết bởi tác giả C. Hepburn. Sách được xuất bản vào năm 1992, dày 441 trang.

Vật liệu polyurethane được phát minh vào những năm 1930. Theo thời gian, công nghệ sản xuất các sản phẩm polyurethane ngày càng phức tạp, đòi hỏi người vận hành phải có cả kiến thức hóa học cơ bản về polyurethane. Do đó, ấn bản đầu tiên được xuất bản vào năm 1982 nhằm cung cấp những kiến thức có ích cho người đọc hoạt động sản xuất sản phẩm polyurethane.

Từ ấn bản đầu tiên, ngành công nghiệp polyurethane đã phát triển không ngừng và đa dạng hóa nhiều loại sản phẩm. Vật liệu polyurethane có mặt trong hầu hết các ứng dụng do tính chất cơ lý tốt và dãy độ cứng rộng. Các nhà cung cấp cũng tạo thêm nhiều hệ polyurethane mới (polyurethane ổn định màu, polyurethane trong suốt). Điều này thúc đẩy tác giả viết tiếp ấn bản thứ hai để bổ sung các thông tin mới.

Nội dung của sách có thể được chia thành 3 phần chính. Phần đầu giới thiệu về thành phần hóa học của polyurethane như các hóa chất tổng hợp trung gian, vận tốc phản ứng, cấu trúc polyurethane và tính chất của nó. Trong phần tiếp theo, tác giả mô tả nhiều loại vật liệu đàn hồi polyurethane khác nhau như dạng lỏng, dạng cán được, dạng nhiệt dẻo, chất kết dính polyurethane và một số dạng đặc biệt khác. Phần cuối cùng, các ứng dụng và mối nguy hiểm cần chú ý liên quan đến vật liệu polyurethane được đề cập.

Contents

Chapter 1. Chemistry and Basic Intermediates

Chapter 2. Polyurethane Elastomer Chemistry

Chapter 3. Property-Structure Relationships in Polyurethanes

Chapter 4. Reaction Rates, Catalysis and Surfactants

Chapter 5. Liquid Polyurethane Elastomer Systems

Chapter 6. Reaction Injection Moulding (Liquid Injection Moulding)

Chapter 7. Millable Polyurethane Elastomers

Chapter 8. Polyurethane Adhesives

Chapter 9. Thermoplastic (Linear Polyurethane Elastomers)

Chapter 10. Water Dispersions of Polyurethane Elastomers

Chapter 11. Analysis and Characterization of Polyurethane Elastomers

Chapter 12. Special Types of Polyurethane Elastomers

Chapter 13. Properties and Applications

Chapter 14. Health Hazards and Precautions

Tham khảo tài liệu Polyurethane Elastomers – Second Edition, C. Hepburn, Elsevier Science Publisher, 1992

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.