Xem phần 1 tại đây

Một dạng khác của chất tạo bọt vật lý là các hỗn hợp đẳng phí có chứa hoặc không chứa halogen. Các hỗn hợp đẳng phí có điểm sôi thấp hơn các thành phần tạo thành chúng. Các chất tạo bọt đẳng phí có chứa halogen như HFC-365mfc/cyclopentane, HFC-365mfc/n-pentane, ...

Các chất tạo bọt đẳng phí không chứa halogen là các hỗn hợp sau: pentane/methyl formate, pentane/ethyl formate, ...

Ta xét một ví dụ là hỗn hợp đẳng phí n-pentane/ methyl formate (NPT/MFT) ở tỷ lệ 47.2/52.8 khối lượng. Những nghiên cứu về khả năng tạo bọt của hỗn hợp này (bằng cách thay đổi tỷ lệ mol giữa NPT và MFT, nhưng vẫn giữ tổng lượng mol của hỗn hợp bằng nhau (0.25 mol) so với 100 phần khối lượng của polyether glycol cho thấy bọt có khối lượng riêng và độ dẫn nhiệt thấp nhất nhất tại điểm đẳng phí của nó.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy mối quan hệ tuyến tính logarit: điểm sôi của chất tạo bọt càng thấp thì khối lượng riêng của bọt tạo thành càng thấp. Do đó, để tạo thành các bọt có cùng khối lượng riêng, ta chỉ cần dùng một lượng ít hơn chất tạo bọt đẳng phí.

Vì vậy, sử dụng các chất tạo bọt đẳng phí không chứa halogen có những ưu điểm so với các chất tạo bọt C5-hydrocarbon như sau: bọt tạo thành có khối lượng riêng và độ dẫn nhiệt thấp hơn khi sử dụng một lượng chất tạo bọt giống nhau, các chất tạo bọt đẳng phí không chứa halogen tương thích với polyol tốt hơn và cấu trúc bọt tạo thành tốt hơn, được sử dụng linh hoạt để tạo nhiều loại bọt khác nhau như: bọt polyurethane liền da bên ngoài, bọt urethane, bọt polyisocyanurate. Nhưng nó cũng có một khuyết điểm giống như C5-hydrocarbon là dễ cháy do không có nguyên tử halogen trong phân tử nên hạn chế sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.

(hết)

Tóm tắt từ tài liệu Polyurethane and Related Foams , Kaneyoshi Ashida, CRC - Taylor & Francis, 2006, trang 30 - 34

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.