Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Vikas Mittal, Jin Kuk Kim và Kaushik Pal. Sách được xuất bản vào năm 2011, dày 385 trang.

Vật liệu đàn hồi là một họ polymer quan trọng, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Thế hệ vật liệu tổng hợp nano (nanocomposites) – được tạo thành bằng cách kết hợp chất độn có kích thước nano vào vật liệu đàn hồi – đã cải thiện đáng kể tính chất cũng như mở rộng tiềm năng ứng dụng của vật liệu đàn hồi.

Sách này được viết với mục đích tập hợp các tiến bộ gần đây trong tổng hợp, gia công và ứng dụng của nanocomposites đàn hồi. Nội dung của sách được chia thành 3 phần chính: phần đầu giới thiệu về nanocomposites đàn hồi và phương pháp sản xuất, phần thứ hai tập trung vào đặc trưng và tính chất của nanocomposites và phần cuối cùng mô tả tiềm năng ứng dụng của loại vật liệu này.

Contents

Part I Introduction & Preparation

Chapter 1. Role of Different Nanoparticles in Elastomeric Nanocomposites

Chapter 2. In Situ Synthesis of Rubber Nanocomposites

Part II Characterization & Properties

Chapter 3. Relaxation Phenomena in Elastomeric Nanocomposites

Chapter 4. Modeling and Simulation of Polymeric Nanocomposite Processing

Chapter 5. Deformation-Induced Structure Changes in Elastomeric Nanocomposites

Chapter 6. Thermally Stable and Flame Retardant Elastomeric Nanocomposites

Chapter 7. Recycling of Elastomeric Nanocomposites

Part III Application

Chapter 8. Elastomeric Nanocomposites for Tyre Applications

Chapter 9. Elastomer Clay Nanocomposites for Packaging

Chapter 10. Elastomeric Nanocomposites for Biomedical Applications

Chapter 11. Actuators and Energy Harvesters based on Electrostrictive Elastomeric Nanocomposites

Chapter 12. Elastomeric Nanocomposites for Aerospace Applications

Chapter 13. Friction and Wear of Rubber Nanocomposites Containing Layered Silicates and Carbon Nanotubes

Tham khảo tài liệu Recent Advances in Elastomeric Nanocomposites, Vikas Mittal, Jin Kuk Kim và Kaushik Pal, Springer, 2011

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.