Sách này của nhà xuất bản Wiley, được viết bởi tác giả Sabu Thomas và Ranimol Stephen. Sách được xuất bản vào năm 2010, dày 896 trang.

Vật liệu cao su nanocomposite là một vật liệu mới, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu do những tính chất độc đáo của nó. Trong các sản phẩm cao su truyền thống, các loại chất độn (như than đen, silica, đất sét) với kích thước micro được sử dụng để cải thiện tính chất cơ lý của cao su. Trong vật liệu cao su nanocomposite, các hạt độn với kích thước nano làm tăng độ cứng, mô-đun của sản phẩm, tính kháng lão hóa và chống thấm khí cao hơn.

Sách này tập trung vào quá trình tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng của vật liệu nanocomposite từ cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Sách gồm 24 chương, mỗi chương giới thiệu một vấn đề khác nhau liên quan đến vật liệu cao su nanocomposite. Nội dung của từng chương như sau.

Contents

Chapter 1. Nanocomposites: State of the Art, New Challenges and Opportunities

Chapter 2. Manufacturing Techniques of Rubber Nanocomposites

Chapter 3. Reinforcement of Silicone Rubbers by Sol-Gel In Situ Generated Filler Particles

Chapter 4. Interface Modification and Characterization

Chapter 5. Natural Rubber Green Nanocomposites

Chapter 6. Carbon Nanotube Reinforced Rubber Composites

Chapter 7. Rubber/Clay Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications

Chapter 8. Cellulosic Fibril–Rubber Nanocomposites

Chapter 9. Nanofillers In Rubber–Rubber Blends

Chapter 10. Thermoplastic Polyurethane Nanocomposites

Chapter 11. Microscope Evaluation of the Morphology of Rubber Nanocomposites

Chapter 12. Mechanical Properties of Rubber Nanocomposites: How, Why . . . and Then?

Chapter 13. Nonlinear Viscoelastic Behavior of Rubbery Bionanocomposites

Chapter 14. Rheological Behavior of Rubber Nanocomposites

Chapter 15. Electron Spin Resonance in Studying Nanocomposite Rubber Materials

Chapter 16. Studies on Solid-State NMR and Surface Energetics of Silicas for Improving Filler–Elastomer Interactions in Nanocomposites

Chapter 17. Wide-Angle X-ray Diffraction and Small-Angle X-ray Scattering Studies of Rubber Nanocomposites

Chapter 18. Barrier Properties of Rubber Nanocomposites

Chapter 19. Rubber/Graphite Nanocomposites

Chapter 20. Aging and Degradation Behavior of Rubber Nanocomposites

Chapter 21. Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy (PALS) and Nanoindentation (NI)

Chapter 22. Thermoelasticity and Stress Relaxation Behavior of Synthetic Rubber/Organoclay Nanocomposites

Chapter 23. Theoretical Modeling and Simulation of Rubber Nanocomposites

Chapter 24. Application of Rubber Nanocomposites

Sách cung cấp những kiến thức có ích cho người đọc hoạt động trong lĩnh vực vật liệu cao su nanocomposite.

Tham khảo tài liệu Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications, Sabu Thomas và Ranimol Stephen, Wiley, 2010

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.