Sách này của nhà xuất bản iSmithers Rapra Press, được viết bởi tác giả Roger P. Brown. Sách được xuất bản vào năm 2002, dày 116 trang.

Trong vài thập kỷ vừa qua, những vật liệu cao su mới, những kỹ thuật phối trộn cao su và thiết kế sản phẩm phức tạp đã được giới thiệu để cải thiện tính năng của các sản phẩm cao su, đặc biệt trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Những sự đổi mới về vật liệu và kỹ thuật được ghi nhận trong nhiều tài liệu. Ngược lại những hư hỏng sản phẩm cao su ít được ghi lại mặc dù chúng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như làm hư hỏng hoàn toàn máy móc, thiết bị.

Bản báo cáo này sẽ tổng quan quy trình chuẩn đoán hư hỏng, những nguyên nhân thông thường gây hư hỏng cao su khi sử dụng thực tế (có minh họa các trường hợp đặc trưng) và các cách phòng tránh. Rất nhiều ví dụ minh họa từ những nghiên cứu chưa được công bố của tác giả.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Failure Analysis

Chapter 3. The Reasons for Failure

Chapter 4. The Causes of Failure

Chapter 5. Preventing Failure

Chapter 6. The Literature

Chapter 7. Conclusions

Rõ ràng từ bản báo cáo này, người đọc có thể tìm hiểu, học hỏi các nguyên nhân gây hư hỏng các sản phẩm cao su để tránh lặp đi lặp lại chúng nhiều lần.

Tham khảo trang web www.amazon.com và tài liệu Rubber Product FailureRoger P. Brown, 2002, trang 1 - 3
(vtp-vlab-caosuviet)

Đệm chịu mài mòn bằng teplonĐệm cao su nitrile
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.