Supply polyurethane spider couplings with high strength, good resistance to abrasion, impact. 

Custom PU spider couplings

Custom PU spider couplings

PU spider couplings for force transmission

PU spider couplings for force transmission


(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.