Sách này của nhà xuất bản Cambridge University Press, được viết bởi tác giả James E. Mark và Burak Erman. Sách được xuất bản vào năm 2007, dày 270 trang.

Vật liệu đàn hồi được sử dụng ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hóa học, y học, cơ khí và điện. Nhiều lý thuyết, nghiên cứu về cấu trúc của loại vật liệu này đã được thực hiện để hiểu rõ cũng như kiểm soát tốt hơn tính chất của chúng.

Trong ấn bản thứ hai của sách, nội dung được chia thành hai phần chính. Phần đầu tiên giới thiệu các nội dung cơ bản (lý thuyết và thực nghiệm) ở cấp độ phân tử để giải thích tính chất của vật liệu đàn hồi. So với ấn bản đầu tiên, nhiều nguyên lý cơ bản được viết lại và mở rộng nhiều hơn. Phần thứ hai giới thiệu các ứng dụng mới của vật liệu đàn hồi, như vật liệu đàn hồi sinh học (bioelastomer), vật liệu đàn hồi tinh thể lỏng. Ngoài ra, các vấn đề hiện tại liên quan đến vật liệu đàn hồi và các giải pháp phù hợp cũng được đề cập như ảnh hưởng của cấu trúc polymer lên Tg và Tm, tạo vật liệu đàn hồi tính năng cao, các kỹ thuật kết mạng mới, tái sinh cao su, …

Contents

Part I. Fundamentals

1. Introduction

2. Some rubberlike materials

3. The single molecule: theory and experiment

4. Preparation and structure of networks

5. Elementary statistical theory for idealized networks

6. Statistical theory for real networks

7. Elastic equations of state and force–deformation relations

8. Swelling of networks and volume phase transitions

9. Force as a function of temperature

10. Model elastomers

Part II. Additional topics

11. Networks prepared under unusual conditions

12. Strain-induced crystallization and ultimate properties

13. Multimodal networks

14. Birefringence and segmental orientation

15. Neutron scattering from networks

16. Liquid-crystalline elastomers

17. Bioelastomers

18. Filled elastomers

19. Current problems and new directions

Sách mang tính học thuật cao phù hợp cho học viên cao học, nghiên cứu viên thuộc các lĩnh vực vật lý, hóa học, khoa học và kỹ thuật polymer.

Tham khảo tài liệu Rubberlike Elasticity: A Molecular Primer (Second Edition), James E. Mark và Burak Erman, Cambridge University Press, 2007

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.