Màng bơm cao su phải hoạt động liên tục nên cần tính đàn hồi và khả năng chịu mỏi tốt.

Màng bơm cao su cần có tính đàn hồi tốt

Màng bơm cao su cần có tính đàn hồi tốt

Màng bơm cao su | Da bơm cao su kỹ thuật

Màng bơm cao su | Da bơm cao su kỹ thuật

Màng bơm cao su chịu mỏi tốt

       Màng bơm cao su chịu mỏi tốt       

       Ảnh trừu tượng màng bơm cao su      

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.