Sách này của nhà xuất bản Hanser Gardner Publications, được viết bởi các tác giả Herbert Rees và Bruce Catoen. Sách được xuất bản vào năm 2006, dày 230 trang.

Trong quá trình đúc khuôn tiêm các sản phẩm nhựa, cao su, các khuôn đúc sản phẩm là thành phần không thể thiếu, chúng tương đối đắt tiền và ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất và giá thành sản phẩm. Mỗi người thiết kế khuôn đều có phương pháp riêng nhưng việc thiết kế khuôn cho một sản phẩm cụ thể để đạt được chất lượng sản phẩm tốt nhất ở chi phí thấp nhất là rất khó khăn vì liên quan đến nhiều đặc điểm của khuôn như kích thước khuôn, số lỗ khuôn, rãnh rót, cổng, đường chạy và gờ chảy tràn.

Sách này được viết nhằm cung cấp cho người đọc chịu trách nhiệm thiết kế khuôn những thông tin hữu ích về việc xem xét hình dạng sản phẩm, năng suất sản xuất để thay đổi thiết kế khuôn hoặc thay đổi thiết kế sản phẩm thực tế, qua đó dễ dàng tạo được khuôn phù hợp nhất ở chí phí thấp nhất. Tác giả cũng giới thiệu một số ví dụ liên quan để thấy rằng một sự thay đổi nhỏ trong thiết kế khuôn có thể cải thiện đáng kể chi phí khuôn, chất lượng và năng suất của sản phẩm.

Contents

Chapter 1. Introduction and Planning

Chapter 2. The Plastic Product

Chapter 3. Cost Factors Affecting Productivity

Chapter 4. Mold Selection

Chapter 5. Mold Cost, Mold Price and Delivery

Chapter 6. Warranties, Patents, and Ethical Considerations

Sách này phù hợp cho người đọc thiết kế khuôn ép tiêm các sản phẩm nhựa, cao su, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm làm việc.

Tham khảo tài liệu Selecting Injection Molds: Weighing Cost versus Productivity, Herbert Rees và Bruce Catoen, Hanser Gardner Publications, 2006

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.