Chất hóa dẻo dùng cho cao su chloroprene (CR) có thể là dầu khoáng, chất hóa dẻo hữu cơ, chất hóa dẻo tổng hợp với lượng dùng từ 5 tới xấp xỉ 50 pphr. Những chất hóa dẻo này có tác động giảm nhiệt độ chuyển thủy tinh và cải thiện tính tưng nảy ở nhiệt độ thấp, giảm khuynh hướng kết tinh, giảm chi phí của hỗn hợp.

Các loại dầu khoáng có hàm lượng aromatic cao giảm vận tốc kết tinh cho CR. Loại chất hóa dẻo này có tính tương thích cao, vì vậy mức chất hóa dẻo 50 pphr hoặc hơn có thể được sử dụng mà không bị rỉ ra. Một chất hóa dẻo loại dầu khoáng khác, dầu naphthen cũng được sử dụng nhưng sản phẩm dễ bị nhuộm màu. Tính tương thích của dầu naphthen bị giới hạn, việc sử dụng chúng phụ thuộc vào công thức hỗn hợp. Tuy nhiên, chúng là chất hóa dẻo kinh tế nhất.

Trong các ứng dụng không sử dụng được dầu khoáng có hàm lượng aromatic cao, có thể sử dụng các chất hóa dẻo tổng hợp như dioctyl phthalate (DOP), butyl oleate (Plasthall 503) hoặc phenol alkyl-sulfonic acid ester nhưng chi phí cao hơn. Loại chất hóa dẻo tổng hợp này cải thiện tính uốn dẻo ở nhiệt độ thấp, sản phẩm không bị mất màu, không bị nhuộm màu.

Nếu cần tính kháng nhiệt cao hơn, các chất hóa dẻo như paraffin clo hóa dạng polymer, polyester và dầu khoáng có tính bay hơi thấp được sử dụng. Tính kháng cháy tốt đạt được với CR lỏng, paraffin clo hóa và phosphate ester.

Tham khảo từ tài liệu Handbook of Specialty Elastomers, Robert C. Klingender, CRC Press, 2008, trang 21 – 24
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.