Xem phần 1 tại đây

Các sản phẩm cao su động như lốp xe, sự cân bằng giữa tính kháng mài mòn và sự tích trữ nhiệt khi dùng than đen gia cường phải được duy trì. Mức độn than đen tăng hoặc dùng than đen có diện tích bề mặt cao có thể cải thiện tính kháng mài mòn ta-lông lốp xe nhưng cũng dẫn đến sự tích trữ nhiệt cao hơn. Mục đích là tạo ra một loại than đen mới có thể cải thiện sự mài mòn ta-lông lốp xe mà không làm tăng sự tích trữ nhiệt. Nghiên cứu gần đây đã giới thiệu một họ than đen mới, than đen có cấu trúc nano. Đặc trưng chính của loại than đen mới này là bề mặt thô bất thường của nó, làm tăng lực tương tác với mạng lưới cao su.

Trong các phần khác của lốp xe không yêu cầu tính kháng mài mòn cao như phần lớp bố, thường dùng N326, loại than đen HAF cấu trúc thấp để đạt được tính kháng uốn dẻo tốt. Loại than đen cấu trúc thấp này thể hiện tính kháng uốn dẻo tốt hơn là vì các khối tụ than đen định hướng theo hướng kéo giãn. Sự định hướng trở nên rõ ràng khi chu kỳ biến dạng lặp lại.

Các hỗn hợp làm lớp lót trong chứa mức độn than đen cao để tăng tính không thấm khí của cao su butyl. Trong trường hợp này, than đen thô như GPF được sử dụng để dễ dàng gia công.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Technologist’s Handbook, Sadhan K. De và Jim R. White, Smithers Rapra Technology, 2001, trang 153 – 155
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.