Vietrubber - O-ring cao su tổng hợp
Vietrubber - O-ring cao su tổng hợp

Cao su ethylene-propylene được sử dụng ngày càng nhiều do tính kháng của loại cao su này với nhiều dạng lão hóa; điều này là do mức không bão hòa thấp của chúng. Hai loại chính được sản xuất thương mại là các copolymer đôi của ethylene và propylene (EPM) và các copolymer ba với các phụ gia hydrocarbon diene (luôn luôn là ethylidene norbornene hoặc dicyclopentadiene) để có thể lưu hóa với lưu huỳnh (EPDM). Vật liệu đàn hồi là các copolymer có thành phần với tỷ lệ monomer gần 1:1. Ở tỷ lệ này, các giá trị Tg của chúng là nhỏ nhất.

Vì các đơn vị methylene liên quan đến sự vi kết tinh của EPM và EPDM, hàm lượng monomer ethylene càng thấp và hàm lượng monomer propylene càng cao (các đơn vị methylene càng thấp) thì quá trình kết tinh càng khó xảy ra. Sự xuất hiện của monomer thứ ba, diene, không thay đổi đặc trưng của sự vi kết tinh; tuy nhiên, do các điều kiện tổng hợp khác nhau, các copolymer với số chuỗi methyl dài khác nhau có thể đạt được.

Khả năng tác động của sự lưu hóa và độn lên quá trình vi kết tinh và lên tính kháng nhiệt độ thấp của cao su EPM (EPDM) là khá hạn chế. Vì vậy, phương pháp chính để tạo nên tính kháng nhiệt độ thấp của cao su EPM (EPDM) là chọn loại cao su có tỷ lệ 2 monomer ethylene : propylene gần 1:1, để Tg tối thiểu, và quá trình vi kết tinh được ngăn chặn.

Tham khảo từ tài liệu Low-Temperature Behaviour of ElastomersM.F. Bukhina, S.K. Kurlyand, CRC Press, 2007, trang 152 - 153

(vtp-vlab-caosuviet)

Cao Su Việt - O-ring cao su nitrile
Cao Su Việt - O-ring cao su nitrile
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.