Manufacture rubber cups similar to given samples for automated lifting machines. 

Food grade rubber suction cups
Food grade rubber suction cups
Rubber cups for lifting thin materials
Rubber cups for lifting thin materials


vtp, v.rubber
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.