Supply cleaning rubber balls with high resistance to wear, high temperature, and chemicals. 

Food grade silicone rubber balls

Food grade silicone rubber balls

Rubber balls for cleaning tubes

Rubber balls for cleaning tubes


(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.