Supply silicone tubes in a variety of shapes and sizes to transfer water, food, and beverage. 

Food grade silicone rubber hoses

Supply rubber tubes to given samples

Supply rubber tubes to given samples


vtp, v.rubber
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.