Sách này của nhà xuất bản iSmithers Rapra Press, sách được viết bởi các tác giả R.P. Brown, T. Butler và S.W. Hawley. Sách được xuất bản vào năm 2001, dày 214 trang.

Một chương trình lão hóa tự nhiên được thực hiện trong vòng 40 năm từ năm 1958 – 1998, cho 19 hợp chất cao su. Những kết quả thử nghiệm này được xuất bản trong sách: “Natural Ageing of Rubber – Changes in Physical Properties Over 40 Years”.

Từ 1999 – 2000, 19 hợp chất cao su trên được thử nghiệm lão hóa nhiệt nhanh theo các dãy nhiệt độ và thời gian khác nhau, để so sánh với kết quả lão hóa tự nhiên. Ngoài ra, 20 hợp chất cao su mới được thêm vào để phản ánh sự thay đổi của kết quả thử nghiệm theo thành phần phối trộn.

Sách này báo cáo chi tiết các kết quả thử nghiệm lão hóa nhiệt nhanh và những phân tích để dự đoán sự thay đổi các tính chất của cao su trong quá trình lão hóa tự nhiên kéo dài.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Materials

Chapter 3. Preparation of Test Pieces

Chapter 4. Physical Tests

Chapter 5. Exposure of Test Pieces

Chapter 6. Results

Chapter 7. Discussion

Chapter 8. Conclusions

Appendix 1 - Compound Details

Appendix 2 - Accelerated Heat Ageing Results

Appendix 3 - Compression Set Results

Appendix 4 - Example Graphs

Sách là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sư thiết kế các sản phẩm cao su hoạt động kéo dài ngoài trời hay ở điều kiện nhiệt độ cao.

Tham khảo từ tài liệu Ageing of Rubber: Accelerated Heat Ageing Test ResultsR.P. Brown, T. Butler và S.W. Hawley, iSmithers Rapra Press, 2001, trang 1 và trang web www.amazon.com
(vtp-vlab-caosuviet)

Cao Su Việt - Bi cao su tổng hợp làm sạch đường ống
Cao Su Việt - Bi cao su tổng hợp làm sạch đường ống
Vietrubber company - Thanh cao su nhổ lông gà
Vietrubber company - Thanh cao su nhổ lông gà
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.