Sách này của nhà xuất bản iSmithers Rapra Press, sách được viết bởi các tác giả R.P. Brown, T. Butler và S.W. Hawley. Sách được xuất bản vào năm 2001, dày 196 trang.

Một chương trình lão hóa tự nhiên cho 19 hợp chất cao su được thực hiện vào năm 1958 tại 3 vị trí khác nhau. Thử nghiệm kết thúc vào năm 1998 và các kết quả thử nghiệm được xuất bản trong sách “Natural Ageing of Rubber – Changes in Physical Properties Over 40 Years”.

Từ 1999 – 2000, 19 hợp chất cao su trên cùng với 20 hợp chất cao su mới được thử nghiệm lão hóa nhiệt nhanh; tiếp xúc với thời tiết và ozon nhân tạo. Các kết quả lão hóa nhiệt nhanh được báo cáo trong sách “Ageing of Rubber: Accelerated Heat Ageing Test Results”.

Sách này báo cáo chi tiết các kết quả thử nghiệm lão hóa tiếp xúc với thời tiết và ozon nhân tạo, và so sánh với các kết quả đạt được sau khi lão hóa tự nhiên. Các tính chất cao su được lựa chọn để kiểm soát trong thử nghiệm gồm: độ bền kéo, độ giãn dài tại điểm gãy, ứng suất tại độ giãn dài 100%, 300% và độ cứng.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Materials

Chapter 3. Preparation of Test Pieces

Chapter 4. Physical Tests

Chapter 5. Exposure of Test Pieces

Chapter 6. Weathering Results (Appendix 2)

Chapter 7. Ozone Results (Appendix 3)

Chapter 8. Discussion

Chapter 9. Conclusions

Appendix 1 - Compound Detail

Appendix 2 - Weathering Results

Appendix 3 - Ozone Results

Sách là tài liệu tham khảo có ích cho các kỹ sư thiết kế các sản phẩm cao su hoạt động ngoài trời, tiếp xúc với thời tiết kéo dài.

Tham khảo từ tài liệu Ageing of Rubber – Accelerated Weathering and Ozone Test ResultsR.P. Brown, T. Butler và S.W. Hawley, iSmithers Rapra Press, 2001, trang 1 và trang web www.amazon.com
(vtp-vlab-caosuviet)

Vietrubber - Bi cao su tổng hợp
Vietrubber - Bi cao su tổng hợp
Cao Su Việt - Bi cao su làm sạch đường ống
Cao Su Việt - Bi cao su làm sạch đường ống
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.