Sách này của nhà xuất bản Rapra Technology Limited, sách được viết bởi tác giả Andrew Ciesielski. Sách được xuất bản vào năm 1999, dày 179 trang.

Lĩnh vực cao su đã có nhiều phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Ngoài cao su thiên nhiên, nhiều loại cao su tổng hợp với các tính chất đặc biệt đã được sản xuất và thương mại, nhằm đáp ứng các yêu cầu làm việc khắc nghiệt. Công nghệ cao su cũng có nhiều thay đổi, về cơ bản gồm các quá trình sau. Lập công thức vật liệu cao su với các hóa chất phù hợp; phối trộn và gia công hỗn hợp bằng các phương pháp cán luyện, ép đùn và cán tráng; cuối cùng là đúc khuôn tạo thành sản phẩm. Tất cả nội dung trên được trình bày trong sách. Ngoài ra, sách còn đề cập đến thành phần hóa học của cao su để giải thích tính đàn hồi của nó, cũng như giới thiệu polyurethane, một vật liệu đàn hồi đặc biệt, rất bền dai, được tạo thành bằng cách đổ nguyên liệu lỏng vào khuôn để tạo sản phẩm.

Contents

Chapter 1. History

Chapter 2. Types of Rubber and Their Essential Properties

Chapter 3. The Basic Rubber Compound

Chapter 4. Rubber Equipment and Its Use

Chapter 5. The Rubber Laboratory

Chapter 6. Chemistry

Chapter 7. Engineering

Chapter 8. Castable Polyurethanes

Sách được viết với mục đích cung cấp các kiến thức chung, cơ bản về công nghệ cao su nên phù hợp cho nhiều người đọc khác nhau như kỹ sư, sinh viên, nhân viên mua hàng, quản lý.

Tham khảo tài liệu An Introduction to Rubber Technology, Andrew Ciesielski, Rapra Technology Limited, 1999
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.