Sách này của nhà xuất bản Springer, được viết bởi tác giả M.J. Loadman. Sách được xuất bản vào năm 1999, dày 378 trang.

Ấn bản thứ 4 của sách này cung cấp thông tin về các kỹ thuật phân tích cao su và các polymer giống cao su. Cấu trúc của nó vẫn được duy trì như các ấn bản trước đó. Trong đó, mỗi chương được mở rộng, giới thiệu chi tiết về các phương pháp phân tích, hơn là chỉ bàn luận những ứng dụng của một thiết bị hoặc một kỹ thuật phân tích cụ thể. Bên cạnh đó, sách giới thiệu mối liên quan giữa các dữ liệu phân tích chính và tác động của công thức cao su lên mối quan hệ này. Ngoài ra, các kết luận được rút ra từ các dữ liệu phân tích được bàn luận về tính hợp lý của nó, để người đọc hiểu sâu hơn các thông tin thu nhận được.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Sampling and Sample Preparation

Chapter 3. Extraction

Chapter 4. Analysis of Extracts

Chapter 5. Solution Methods

Chapter 6. Quantitative Elemental Analysis

Chapter 7. Instrumental Polymer Analysis

Chapter 8. Polymer Characterization

Chapter 9. Blend Morphological Analysis

Chapter 10. Inorganic Fillers and Trace Metal Analysis

Chapter 11. Carbon Black

Chapter 12. Formulation Derivation and Calculation

Chapter 13. Blooms and Visually Similar Phenomena

Chapter 14. Validity of Results

Tham khảo tài liệu Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition, M.J. Loadman, Springer, 1999

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.