Cao su phụ tùng: Con lăn PU đè gỗ
Cao su phụ tùng: Con lăn PU đè gỗ

Dựa trên giá trị năng lượng phân ly của các liên kết trong cấu trúc polyurethane, có thể thiết lập trật tự tương đối như sau đối với tính ổn định nhiệt của polyurethane (phụ thuộc cấu trúc polyol): polybutadiene polyol < polyether polyol < polyester polyol < aliphatic polyol < cycloaliphatic polyos < aromatic polyol. Như một quy luật chung, tính ổn định nhiệt của polyurethane liên hệ trực tiếp với khả năng chuyển động của các chuỗi polymer. Khả năng chuyển động thấp, cấu trúc polyurethane kết mạng được tạo từ các polyol có nhiều nhóm chức, ổn định nhiệt hơn các polyurethane có khả năng chuyển động cao, kết mạng thấp (polyurethane đàn hồi). Nhìn chung các cấu trúc vòng no và vòng thơm có khả năng chuyển động thấp và độ cứng cao. Đây là sự giải thích cho tính kháng nhiệt cao hơn của các polyurethane được tạo từ các polyol vòng no hoặc thơm. Ngoài ra, polyurethane được tạo từ các polyol với các nhóm hydroxyl bậc một ổn định nhiệt hơn polyurethane có nguồn gốc từ các polyol có các nhóm hydroxyl bậc hai hoặc bậc ba.

Tính kháng cháy của polyurethane dựa trên sự thêm vào các chất làm chậm cháy bao gồm các polyol (chứa clo, brom hoặc photpho) trong cấu trúc của chúng. Các polyol chứa clo, brom hoặc photpho được liên kết hóa học trong cấu trúc polyurethane và làm cho các polyurethane tự dập tắt, làm chậm cháy. Vì vậy, bản chất polyol có một tác động rõ rệt lên tính kháng cháy. Thực tế, các polyol càng ổn định nhiệt tạo nên các polyurethane với tính kháng cháy cải thiện. Các polyol thơm và triazinic tạo thành các polyurethane với tính kháng cháy tốt do hiệu suất tạo than cao trong quá trình cháy. Các bọt dẻo chậm cháy rất khó đạt được do mật độ kết mạng thấp, thành phần aromatic thấp, cấu trúc bọt mở và các chuỗi polyol no, dài. Nhìn chung, bọt dẻo chậm cháy được sản xuất bằng cách thêm vào các chất làm chậm cháy, ví dụ như melamine + tris (2-chloropropyl) phosphate ở dạng bột. Các bọt PU cứng chậm cháy được tạo thành dễ hơn, do thành phần aromatic và mật độ kết mạng cao của chúng kết hợp với các chất làm chậm cháy (các polyol chứa brom hoặc photpho).

Tham khảo từ tài liệu Chemistry and Technology of Polyols for PolyurethanesMihail Ionescu, iSmithers Rapra Press, 2005, trang 547 – 549

(vtp-vlab-caosuviet)

Con lăn PU đè gỗ
Con lăn PU đè gỗShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.