Offer rubber rollers with many types of cutting as customers’ requirements. 

Spiral grooved rollers | Rubber rollers

Spiral grooved rollers | Rubber rollers

Rollers with many types of grooves

Rollers with many types of grooves


(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.