Offer many types of pressure-resistant rubber hoses, tubes for pneumatic or hydraulic systems.

High pressure-resistant rubber tubings
High pressure-resistant rubber tubings
PU hoses with excellent resistance to abrasion
PU hoses with excellent resistance to abrasion

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.