Cung cấp các loại trục, bánh cước nhựa làm sạch, đánh bóng theo yêu cầu. 

 

Đóng cước nhựa cho trục cao su

Đóng cước nhựa cho trục cao su

 

Bánh cước vệ sinh làm sạch

Bánh cước vệ sinh làm sạch

vtp, v.rubber
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.