Sách này của nhà xuất bản Woodhead Publishing, được biên tập bởi Karen A. Barnes, C. Richard Sinclair và David H. Watson. Sách được xuất bản vào năm 2007, dày 464 trang.

Các loại thực phẩm có khả năng tương tác mạnh với vật liệu mà chúng tiếp xúc, tiêu biểu là các vật liệu bao gói thực phẩm. Khả năng hóa chất từ những vật liệu bao gói này di chuyển vào thực phẩm là rất cao. Những hóa chất này không chỉ tạo mùi và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Sách này tổng hợp những nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu tiếp xúc với thực phẩm để đảm bảo thực phẩm được giữ an toàn. Trong đó, phần một giới thiệu những quy định về sự di trú của hóa chất vào thực phẩm. Phần hai tập hợp những nghiên cứu gần đây nhất trong lĩnh vực này, như những dự đoán trong quá trình tiếp xúc và phân tích vật liệu tiếp xúc thực phẩm. Phần cuối cùng bàn luận về các loại vật liệu bao gói thực phẩm như nhựa tái chế, nhựa, cao su, kim loại, giấy, vật liệu nhiều lớp.

Sách này là kết quả đóng góp của nhiều chuyên gia trên thế giới nên là tài liệu tham khảo tốt cho độc giả hoạt động trong lĩnh vực chế biến và bao gói thực phẩm để đảm bảo sự an toàn của thực phẩm.

Contents

Chapter 1. Chemical migration into food: an overview

Chapter 2. Regulation of food contact materials in the USA

Chapter 3. Regulation of food contact materials in the EU

Chapter 4. Traceability and food contact materials

Chapter 5. Compliance testing of chemical migration from food contact materials

Chapter 6. Exposure estimation – the missing element for assessing the safety of migrants from food

Chapter 7. Toxicology and risk assessment of chemical migrants from food contact materials

Chapter 8. Mathematical modelling of chemical migration from food contact materials

Chapter 9. Recycled plastics and chemical migration into food

Chapter 10. Plastics and chemical migration into food

Chapter 11. Metal packaging and chemical migration into food

Chapter 12. Rubber and chemical migration into food

Chapter 13. Food packaging inks and varnishes and chemical migration into food

Chapter 14. Food packaging adhesives and chemical migration into food

Chapter 15. Safety assessment of paper and board used in food packaging

Chapter 16. Chemical migration from multi-layer packaging into food

Chapter 17. Chemical migration from active and intelligent packaging materials into food

Chapter 18. Chemical migration from secondary packaging into foods

Chapter 19. Case study: Chemical migration from snack and take-away food packaging

Chapter 20. Case study: Poly EthyleneTerephthalate (PET) as a food contact material

Tham khảo tài liệu Chemical Migration and Food Contact Materials, Karen A. Barnes, C. Richard Sinclair và David H. Watson, Woodhead Publishing, 2007

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.