Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Wolfgang Grellmann, Gert Heinrich, Michael Kaliske, Manfred Klüppel, Konrad Schneider và Thomas Vilgis. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 303 trang.

Trạng thái nứt gãy và mỏi của vật liệu đàn hồi có tầm quan trọng kỹ thuật trong việc phát triển các sản phẩm cao su tính năng cao như lốp xe, dây đai, đệm làm kín, đệm giảm rung động và các sản phẩm khác. Trong những năm gần đây, những nghiên cứu về mô hình nứt gãy của vật liệu đàn hồi gia cường đã được phát triển, đặc biệt là trạng thái vật liệu nhớt đàn hồi không tuyến tính.

Sách này giới thiệu những tiến bộ trong nghiên cứu trạng thái nứt gãy và mỏi của vật liệu đàn hồi gia cường bởi các phương pháp khác nhau từ cấp độ phân tử tới cấp độ vĩ mô. Đặc biệt, phân tích chi tiết về mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu đàn hồi gia cường hoặc hỗn hợp vật liệu đàn hồi được giới thiệu như quá trình phát triển vết nứt, trạng thái ứng suất – biến dạng, cơ chế gia cường bằng than đen bởi phương pháp phân tích và phương pháp số.

Nội dung của sách phù hợp cho các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học, giáo sư trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ polymer, cao su.

Contents

Chapter 1. Rupture Dynamics of Macromolecules

Chapter 2. In-Situ Structural Characterization of Rubber during Deformation and Fracture

Chapter 3. Morphology and Micro-mechanics of Filled Elastomer Blends: Impact on Dynamic Crack Propagation

Chapter 4. Linking Mesoscopic and Macroscopic Aspects of Crack Propagation in Elastomers

Chapter 5. Macroscopical Modeling and Numerical Simulation for the Characterization of Crack and Durability Properties of Particle-Reinforced Elastomers

Chapter 6. Technical Material Diagnostics – Fracture Mechanics of Filled Elastomer Blends

Chapter 7. Analysis of Dynamic Crack Propagation in Elastomers by Simultaneous Tensile- and Pure-Shear-Mode Testing

Tham khảo tài liệu Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends, Wolfgang Grellmann, Gert Heinrich, Michael Kaliske, Manfred Klüppel, Konrad Schneider và Thomas Vilgis, Springer, 2013

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.