Báo cáo này của nhà xuất bản iSmithers Rapra Publishing, được viết bởi tác giả P.R. Wood. Sách được xuất bản vào năm 1996, dày 100 trang.

Báo cáo này mô tả hiện trạng của quá trình cán luyện trong công nghiệp cao su từ quan điểm kỹ thuật. Sự phát triển của quá trình cán luyện cao su và máy móc sử dụng được xem xét lại như máy cán, hệ thống làm mát, điều khiển bằng máy tính, ... Các kỹ thuật cán luyện đặc biệt được giới thiệu cũng như các vấn đề thường gặp như ăn mòn máy, tăng năng suất hoạt động của máy cán. Kết quả nghiên cứu về quá trình cán luyện cao su và dự đoán về những phát triển có thể xảy ra trong tương lai cũng được đề cập ngắn gọn.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. History

Chapter 3. Equipment in Use Today

Chapter 4. Ancillary Mill Room Equipment

Chapter 5. Health & Safety

Chapter 6. Recent Mixing Machinery Developments

Chapter 7. Mixing Techniques

Chapter 8. Differences In Mixing Behaviour: Intermeshing vs Tangential

Chapter 9. Mixing Process Development

Chapter 10. Mixing Quality Problems

Chapter 11. Scale Up/Down

Chapter 12. Recent Research

Chapter 13. The Future

Tham khảo tài liệu Rubber Mixing, P.R. Wood, iSmithers Rapra Publishing, 1996

(vtp-vlab-caosuviet) 
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.