Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Maurice Morton. Sách được xuất bản vào năm 1999, dày 638 trang.

Một thời gian dài sau khi ấn bản thứ hai của sách được viết vào năm 1973, các thông tin về cấu trúc, tính chất và kỹ thuật gia công của các loại cao su dùng trong công nghiệp đã thay đổi rất nhiều. Điều này dẫn đến sự cần thiết cho sự xuất hiện của ấn bản thứ ba của sách.

Nội dung của ấn bản thứ ba này được bố cục như ban đầu. Năm chương đầu giới thiệu chung về cao su như phối trộn và lưu hóa cao su, các loại chất độn, các phương pháp thí nghiệm. Các chương tiếp theo cập nhật thông tin về cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Một số chương mới được thêm vào, một chương về vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo, một chương về các loại cao su ít quan trọng hoặc mới phát triển.

Contents

Chapter 1. Introduction to Polymer Science

Chapter 2. The Compounding and Vulcanization of Rubber

Chapter 3. Fillers

Chapter 4. Processing and Vulcanization Tests

Chapter 5. Physical Testing of Vulcanizates

Chapter 6. Natural Rubber

Chapter 7. Styrene-Butadiene Rubbers

Chapter 8. Polybutadiene and Polyisoprene Rubbers

Chapter 9. Ethylene-Propylene Rubber

Chapter 10. Butyl and Halobutyl Rubbers

Chapter 11. Nitrile and Polyacrylic Rubbers

Chapter 12. Neoprene and Hypalon

Chapter 13. Silicone Rubber

Chapter 14. Fluorocarbon Elastomers

Chapter 15. Polyurethane Elastomers

Chapter 16. Thermoplastic Elastomers

Chapter 17. Miscellaneous Elastomers

Chapter 18. Reclaimed Rubber

Chapter 19. Latex and Foam Rubber

Chapter 20. Rubber-Related Polymers

Tham khảo tài liệu Rubber Technology – Third Edition, Maurice Morton, Springer, 1999

(vtp-vlab-caosuviet) 
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.