Polyurethane with high tensile and tear strength is a great alternative to make pneumatic tubes. 

Manufacturer of pneumatic polyurethane tubes

Manufacturer of pneumatic polyurethane tubes

Flexible high pressure tubes

Flexible high pressure tubes


(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.