Xem phần 1, 2, 3, 4 tại đây

Từ cuối Chiến Tranh Thế Giới II, sự phát triển cao su tổng hợp được quyết định bởi các yếu tố thị trường như cung cầu, giá cả. Điều này dẫn đến sự phát triển của nhiều loại cao su tổng hợp đặc biệt mới, đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng.

Một trong những phát triển quan trọng nhất là quá trình polymer hóa nhũ tương cao su styrene-butadiene được thực hiện thuận lợi ở nhiệt độ thấp (khoảng 5 oC), thấp hơn rất nhiều so với thông thường. Các chất khơi mào đặc biệt được yêu cầu cho quá trình polymer hóa này. Nhiệt độ polymer hóa thấp làm ảnh hưởng đến cấu trúc, khối lượng phân tử (khối lượng phân tử cao hơn, mạch chính dài hơn) và hàm lượng gel của cao su SBR tạo thành. Một số tính chất cơ học của cao su lưu hóa được cải thiện đáng kể, đặc biệt là tính kháng với sự mài mòn, rất quan trọng khi sản xuất lốp xe.

Một sự phát triển khác cũng dựa trên sự polymer hóa nhũ tương là quá trình masterbatch than đen. Quá trình này có thể thực hiện được là do phản ứng polymer hóa nhũ tương tạo thành cao su SBR ở dạng latex, là hệ phân tán của các hạt cao su mịn trong nước. Vì vậy, có thể trộn latex với hệ phân tán than đen trong nước, và sau đó đông tụ cả hai để tạo thành masterbatch của cao su và than đen.

Tham khảo từ tài liệu Synthetic Rubbers: Their Chemistry and Technology, D. C. Blackley, Applied Science Publishers, 1983, trang 26 – 28

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.