Sách này của nhà xuất bản Wiley, được viết bởi các tác giả James M. Kelly và Dimitrios A. Konstantinidis. Sách được xuất bản vào năm 2011, dày 240 trang.

Đệm cao su nhiều lớp được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật cơ khí, ô tô, các tòa nhà để giảm địa chấn. Đệm cao su nhiều lớp có đặc tính nổi bật là có độ cứng cao theo chiều dọc và có độ uốn dẻo cao theo chiều ngang. Điều này đạt được bằng cách gia cường cao su bằng các tấm thép mỏng theo hướng ngang, vuông góc với hướng chịu tải.

Sách này tập hợp các thông tin quan trọng về cơ chế hoạt động của đệm cao su nhiều lớp như giới thiệu các lý thuyết cơ bản, một số giải pháp cho các vấn đề khác nhau và tổng quan về lịch sử dùng đệm giảm chấn. Nhiều kết quả nghiên cứu mới được giới thiệu trong sách để hiểu về trạng thái và thiết kế đúng loại đệm này.

Contents

Chapter 1. History of Multilayer Rubber Bearings

Chapter 2. Behavior of Multilayer Rubber Bearings under Compression

Chapter 3. Behavior of Multilayer Rubber Bearings under Bending

Chapter 4. Steel Stress in Multilayer Rubber Bearings under Compression and Bending

Chapter 5. Buckling Behavior of Multilayer Rubber Isolators

Chapter 6. Buckling of Multilayer Rubber Isolators in Tension

Chapter 7. Influence of Plate Flexibility on the Buckling Load of Multilayer Rubber Isolators

Chapter 8. Frictional Restraint on Unbonded Rubber Pads

Chapter 9. Effect of Friction on Unbonded Rubber Bearings

Sách này là nguồn tài liệu quý báu cho sinh viên sau đại học, nghiên cứu viên, người đọc hoạt động trong lĩnh vực vật liệu giảm địa chấn và rung động.

Tham khảo tài liệu Mechanics of Rubber Bearings for Seismic and Vibration Isolation, James M. Kelly và Dimitrios A. Konstantinidis, Wiley, 2011

(vtp-vlab-caosuviet) 
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.